Hva er SnapSkan?

SnapSkan er en tjeneste laget av Nokian Tyres, og vi ønsker å forbedre veisikkerhet med å øke bevisstheten over påvirkning av dekk og sikkerhet . Tjeneste er gratis og kan brukes av alle uavhengig av bilmerke, modell eller dekkmerke.

Er SnapSkan-skanning gratis?

Ja, SnapSkan-skanning og relaterte tjenester er gratis. Parkeringshusene har egne priser for parkering. Du kan også be om en gratis skanning med SnapSkan-håndskanner. Disse er tilgjengelige hos flere Vianor-servicesentre – du finner en oversikt på snapskan.no.

Hvordan registrerer man?

Du kan registrere med å gi registreringsnummeret ditt på www.snapskan.no

Trenger jeg bestille en SnapSkan-rapport hver gang jeg kjører over instrumentet?

Nei, det gjør du ikke. Når du har registrert deg, mottar du automatisk en kobling til en rapport hver gang en ny måling utføres, maksimalt en gang hver måned. Ønsker du å motta rapportene oftere, kan du logge inn igjen.

Hvilken informasjon innhentes og lagres om brukere av SnapSkan?

Ved måletidspunktet lagrer vi resultatet fra målingen, registreringsnummeret, målingens tidspunkt og informasjon om instrumentet som ble benyttet for å utføre målingen. Informasjonen slettes automatisk fra systemet innen syv (7) dager dersom det ikke er foretatt en registrering innen den tid. Informasjon eller bilder av bilen og dens passasjerer lagres ikke i systemet. Ved registrering oppgir brukeren sin e-postadresse, den benyttes til kundeidentifisering.

SnapSkans vilkår og betingelser for bruk samt personvernerklæring er i henhold til den europeiske personvernforordningen, og finnes nederst på nettstedet www.snapskan.no. Brukere mottar ikke markedsføring med mindre de har gitt sitt spesifikke samtykke til dette.

Hvorfor mottar jeg ikke en dekktilstandsrapport, selv om jeg har registrert meg?

Det er ikke alltid måleresultatet kan leveres, noe som kan skyldes tekniske forhold eller andre årsaker. De vanligste årsakene til hvorfor en rapport ikke kan leveres er som følger: registreringsnummeret kunne ikke leses (grunnet søle eller snø), alle fire dekkene ble ikke målt (noen dekk passerte ikke over instrumentet) eller instrumentet klarte ikke å lese alle bilene som passerte.

Hvorfor er resultatet fra slitasjemålingen lavere enn min egen måling?

Av sikkerhetsårsaker rapporteres resultatet i SnapSkans basert på det mest slitte dekket. Målingsresultatet for individuelle dekk er middelverdien for det målte hovedsporet, avrundet til nærmeste millimeter. Eksempel: Målt mønsterdybde: 5,5 mm 4,6mm 5,7 mm 5,4mm Median: 5,45 mm Avrunding: 5 mm

Kan informasjon fjernes fra systemet etter at en sjåfør har registrert seg?

Ja, det kan gjøres. Når en bruker sletter informasjonen sin, vil alle tidligere rapporter samtidig slettes permanent.

Hvordan kan jeg endre kontaktinformasjon jeg har gitt til tjenesten?

Din kontaktinformasjon kan endres på følgende måte. Slett uønsket kontaktinformasjon på www.snapskan.no/opt-out. Etter dette kan du registrere deg på nytt med korrekt informasjon på www.snapskan.no

Tilbake