Sist oppdatert 10.05.2019

Nokian Tyres plc («NOKIAN TYRES») er en gruppe selskaper som spesialiserer seg på produksjon av dekk og dekktjenester. Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare hvordan NOKIAN TYRES behandler personopplysninger i forbindelse med SnapSkan-tjenesten. SnapSkan er en tjeneste som gir dens registrerte brukere resultater fra måling av dekkoverflaten/mønsterdybden og tilbyr også andre dekk- og bilvedlikeholdstjenester hvis nødvendig.

NOKIAN TYRES behandler personopplysninger for SnapSkan-tjenesten som en datakontroller som beskrevet i databeskyttelseslovgivningen. Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller SnapSkan kan du gjerne skrive en e-post til oss. Når spørsmålet gjelder personvernerklæringen eller personvernsaker, kan du sende henvendelsen til privacy@nokiantyres.com, og ellers til adressen snapskan@nokiantyres.com.

Denne personvernerklæringen beskriver følgende emner:

  1. Formål og rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger: Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med SnapSkan-tjenesten for å levere deg tjenesten og for å videreutvikle SnapSkan som tjeneste. Hvis du eksplisitt har samtykke til det, bruker vi dine personopplysninger også til markedsføring.
  2. Personopplysninger som vi samler, og datakilder: Vi samler inn informasjon hovedsakelig gjennom SnapSkans måleinstrumenter og av brukerne selv. Det er også kameraer på parkeringsstedet nært SnapSkan-rampene, som tar bilder av registreringsnumrene til bilene som kjører over målepunktet.
  3. Videreformidling av data og dataoverføringer til utlandet: Vi kan overføre eller videreformidle personopplysninger registrert i SnapSkan-tjenesten innenfor vår gruppe av selskaper og til tredjeparts partnerselskaper for å levere tjenesten og til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan overføre personopplysninger til land utenfor EU eller EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Vi behandler alltid personopplysninger i samsvar med gjeldende lov.
  4. Dataarkivering: Når det gjelder kundene som ikke registrerer seg på tjenesten, sletter vi personopplysningene registrert av måleinstrumentet og kameraet i løpet av sju (7) dager fra måletidspunktet. Vi sletter personopplysningene om registrerte brukere så snart som mulig etter at kundeforholdet er avsluttet.
  5. Dine rettigheter angående personvern: SnapSkan-brukere har for eksempel rett til å få sine personopplysninger slettet og rett til å få utlevert en kopi av sine personopplysninger. Hvis du mener at dine rettigheter angående personvern er misligholdt i forbindelse med tjenesten, kan du klage til datatilsynet der du bor.

NOKIAN TYRES kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi informerer SnapSkan-brukerne om alle vesentlige endringer. Endringene vil også være tilgjengelig på SnapSkan-nettsiden (https://www.snapskan.no).

1. Formål og rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger

NOKIAN TYRES behandler personopplysninger av SnapSkan-brukere med det formål å levere tjenesten og videreutvikle tjenesten. Når det gjelder levering av tjenesten, er rettsgrunnlaget for databehandlingen kontrakten mellom NOKIAN TYRES og kunden. Når det gjelder videreutvikling av tjenesten, er rettsgrunnlaget NOKIAN TYRES sin berettigede interesse i å videreutvikle sin virksomhet med hensyn til denne tjenesten. De to formålene med behandlingen dekker for eksempel følgende handlinger:

NOKIAN TYRES anser at det juridiske grunnlaget for behandling er legitim interesse også når 
SnapSkan’s måleenhet og kameraet koblet til det midlertidig samler inn personlige opplysninger om personer som ikke er registrert som kunder. Disse opplysningene inneholder ikke sensitive opplysninger, og slike opplysninger slettes fra tjenesten innen sju (7) dager fra måletidspunktet. NOKIAN TYRES har tatt hensyn til denne typen situasjon og har gjort en såkalt forholdsmessighetsvurdering for behandling av personopplysninger i SnapSkan-tjenesten i henhold til databeskyttelseslovgivningen. For mer informasjon om dette kan du kontakte oss på snapskan@nokiantyres.com.

SnapSkan-tjenesten inneholder en enkel brukerprofilering i og med at det skriftlige innholdet i dekkrapporten er delvis avhengig av måleresultatene av mønsterdybden. SnapSkan-rapporten inneholder alltid måleinformasjon, men avhengig av måleresultatene kan rapporten også inneholde forskjellige anbefalinger for oppfølging av dekkene.

Vi behandler personopplysninger i SnapSkan-tjenesten også for NOKIAN TYRES-selskapets markedsføringsformål, dvs. for å informere våre brukere om produkter og tjenester fra NOKIAN TYRES. Rettsgrunnlaget er i dette tilfellet alltid brukerens samtykke. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke ved å klikke på lenken i markedsføringsmeldingene vi har sendt deg, eller ved å sende en e-post til oss på snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN TYRES bruker informasjonskapsler og andre vanlige databehandlingsmetoder og -verktøy på SnapSkan-nettsiden og i nyhetsbrevene. Ved hjelp av disse informasjonskapslene og andre verktøy kan vi finne ut om effektiviteten til vår reklame på nett og andre steder. Noen informasjonskapsler er også viktige for funksjonalitet på nettsiden og/eller fleksibel bruk av tjenesten. Mer informasjon om hvordan NOKIAN TYRES-selskapet bruker informasjonskapsler finner du også her.

2. Personopplysninger som registreres, og datakilder

Vi registrerer personopplysninger fra følgende kilder i forbindelse med SnapSkan-tjenesten:

Vi samler inn og lagrer følgende grunnleggende informasjon i SnapSkan-tjenesten:

Vi samler inn disse opplysningene på en av to måter: (1) kunden kjører over et måleinstrument som har forbindelse med SnapSkan-tjenesten (en overkjøringsrampe på parkeringsplass) eller (2) mønsterdybden måles av ansatte i lokalene til våre tilknyttede selskaper ved hjelp av et håndholdte måleinstrument.

Dekkoverflaten/mønsterdybden målt av SnapSkans rampe knyttes til riktig bil ved hjelp av bildedata fra kameraet plassert nær rampen. I prinsippet tar kameraet et bilde av hver bil som kjører over rampen. Vi har prøvd vårt beste for å rette kameraene slik at de ikke tar bilde av bilsjåførene. Bildet behandles umiddelbart slik at bare registreringsnummeret i tekstformat er igjen av det, og etter dette slettes originalbildet fra tjenesten. Registreringsnummeret slettes også i løpet av sju (7) dager etter måletidspunktet hvis sjåføren inntil da ikke har registrert seg som bruker av tjenesten.

Du kan registrere deg på SnapSkan-tjenesten på https://www.snapskan.no. Etter registrering og før levering av tjenesten, kombinerer vi grunnopplysningene beskrevet ovenfor med andre opplysninger som du selv oppgir til SnapSkan-tjenesten og som vi får fra andre kilder.

Informasjonen vi registrerer i SnapSkan-tjenesten kan deles inn i brukeropplysninger og tekniske data.

Brukeropplysninger er opplysninger som vi samler inn fra de registrerte brukerne selv, eller som opprettes når brukeren bruker visse funksjoner av SnapSkan-tjenesten. Brukeropplysningene omfatter for eksempel brukerens navn, adresse, e-postadresse, påloggingsinformasjon for tjenesten, andre brukerspesifikke opplysninger lagret i tjenesten, måledata for dekkene når disse dataene er knyttet til annen informasjon i tjenesten, opplysninger om brukerens profil i sosiale medier som er relevante for tjenesten, opplysninger om produkter og tjenester som ble kjøpt gjennom tjenesten, og tilbakemeldinger angående tjenesten. Vi samler ikke aktivt stedsdata, men basert på målestedet er det mulig å lese dette indirekte ut av dataene.

Tekniske data er hovedsakelig informasjon som vi ikke bruker for å identifisere individuelle brukere eller personer, men som er nødvendige for å levere og videreutvikle SnapSkan-tjenesten til formålene nevnt ovenfor. De tekniske dataene omfatter for eksempel dekkmåleresultatene, brukerens søkeaktivitet på nett, informasjon om nettleseren, IP-adresser, informasjon om andre nettjenesteleverandører og besøkstidspunkter. Det er normalt ikke mulig å knytte tekniske data til en individuell bruker eller person, men hvis det i noen tilfeller er mulig, behandler vi disse dataene som personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

3. Videreformidling av data og dataoverføringer til utlandet

NOKIAN TYRES kan overføre og videreformidle SnapSkan-brukeres personopplysninger til selskapene i konsernet og/eller tilknyttede selskaper. Vi overfører og videreformidler personopplysninger til tredjeparts tilknyttede selskaper bare hvis det er absolutt nødvendig for å levere og videreutvikle tjenesten som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi bruker tilknyttede selskaper hovedsakelig til teknisk utvikling og vedlikehold av SnapSkan-tjenesten, derfor kan det tilknyttede selskap ha begrenset tilgang til personopplysningene i tjenesten, avhengig av tjenesten de leverer.

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å behandle personopplysninger på våre vegne også for støttefunksjoner som er indirekte knyttet til SnapSkan-tjenesten, som betalingstjenester, inkassoselskaper, dataanalysetjenester, markedsføringstjenester.

Overføring og videreformidling av personopplysninger kan også være nødvendig mellom selskapene i NOKIAN TYRES-selskapet eller til tredjeparts-selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, konkurs eller bobehandling, eller hvis vi selger våre eiendeler helt eller delvis.

Vi kan være pålagt av relevante lover å overføre eller videreformidle personopplysningene i SnapSkan-tjenesten til offentlige myndigheter.

I noen tilfeller kan vi også overføre brukernes personopplysninger til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU-land og EØS-land). For tiden er sikkerhetskopier av tjenesten lagret i datasentre som befinner seg i USA.

NOKIAN TYRES tilstreber å bruke alle tilgjengelige midler for å sikre at personopplysninger som overføres eller videreformidles i selskapet og/eller til tredjeparts tilknyttede selskaper, har et tilstrekkelig databeskyttelses- og datasikkerhetsnivå. Personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lover og regler når de overføres eller videreformidles, og når personopplysninger overføres til land utenfor EØS.

4. Dataarkivering

NOKIAN TYRES lagrer personopplysningene til registrerte SnapSkan-brukere så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Den maksimale datalagringstiden er fastsatt avhengig av formålene dataene blir brukt til, og eventuelle bestemmelser i relevante lover som kan pålegge NOKIAN TYRES å beholde dataene over en viss tidsperiode. Dette punkt 4 beskriver lagringstidene som hovedsakelig brukes av tjenesten.

Vi sletter personopplysninger av brukere som ikke har registrert seg på tjenesten i løpet av syv (7) dager fra måletidspunktet. Vi kan lagre en teknisk sikkerhetskopi av disse opplysningene i syv (7) dager til.

Vi sletter personopplysningene for registrerte SnapSkan-brukere så snart som mulig etter at kundeforholdet er avsluttet og senest fem (5) år etter at brukeren sist logget seg inn på tjenesten (inaktivitet), med mindre gjeldende forskrifter pålegger NOKIAN TYRES å beholde noe informasjon lengre.

5. Dine rettigheter relatert til personvern

Du har følgende rettigheter under personvernlovgivningen når du bruker SnapSkan-tjenesten (slik de er beskrevet i og i noen tilfeller også begrenset av gjeldende lover):

Hvis du har registrert deg på SnapSkan-tjenesten kan du enkelt få slettet dine personopplysninger ved å gå hit. Når det gjelder dine andre databeskyttelsesrettigheter, kan du kontakte oss på privacy@nokiantyres.com.

Vi anbefaler deg også å lese NOKIAN TYRES generelle personvernerklæring her.

Tilbake