Siste oppdatering 15.5.2018

Nokian Dekk AS ("NOKIAN DEKK") er et selskap i et konsern som har spesialisert seg på dekkproduksjon og dekktjenester. Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare hvordan NOKIAN DEKK behandler personopplysninger knyttet til SnapSkan-tjenesten. SnapSkan er en tjeneste der vi leverer måleresultatene på dekkflaten/mønsterdybden og tilbyr dekk- og bilvedlikeholdstjenester når det er nødvendig til våre registrerte brukere.

NOKIAN DEKK behandler personopplysninger i SnapSkan-tjenesten som databehandler i henhold til personvernlovgivningen. Har du noen spørsmål om personvernerklæringen eller SnapSkan, vennligst kontakt oss i e-post til: snapskan@nokiantyres.com.

Personvernerklæringen omfatter informasjon om følgende:

  1. Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger: Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med SnapSkan-tjenesten slik at vi kan levere tjenesten til deg samt videreutvikle SnapSkan som en tjeneste. Gitt at du har gitt ditt samtykke, kan vi også bruke dine personopplysninger til markedsføringsformål.
  2. Personopplysninger vi samler inn og kildene de kommer fra: Vi samler inn informasjon hovedsakelig ved bruk av SnapSkan måleenheter og fra brukerne selv. Det er også kameraer på parkeringsplasser nær SnapSkan-ramper, og de tar bilder av registreringsnummeret på bilene som kjører over målepunktet.
  3. Utlevering av personopplysninger og overføring til utlandet: Vi kan overføre eller utlevere personopplysninger registrert i SnapSkan-tjenesten til andre selskaper innen konsernet og til tredjeparter som er våre samarbeidspartnere dersom det er påkrevet for å levere tjenesten og for formålene angitt i personvernerklæringen. Vi kan overføre personopplysninger utenfor EU eller EØS (Det europeisk økonomisk samarbeidsområde). I alle sammenheng behandler vi personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.
  4. Oppbevaring av opplysninger: For de kundene som ikke registrerer seg i tjenesten, sletter vi personopplysninger innhentet ved bruk av måleenhetene og kamera innen syv (7) dager etter målingen. Vi sletter personopplysninger til registrerte brukere så snart som mulig etter at kundeforholdet har opphørt.
  5. Dine personvernrettigheter: SnapSkan-brukere har f.eks. rett til å kreve at personopplysningene slettes og til innsyn i personopplysningene. Dersom du mener at dine personvernrettigheter er blitt krenket i forbindelse med denne tjenesten, har du rett til å klage til Datatilsynet.

NOKIAN DEKK kan fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Vi vil varsle SnapSkan-brukere om vesentlige endringer, og endringene vil også være tilgjengelig på SnapSkans nettside (https://www.snapskan.no).

1. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av personlige opplysninger

NOKIAN DEKK behandler personopplysninger til SnapSkan-brukere for å kunne levere tjenesten og utvikle tjenesten. For levering av tjenesten, er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger en avtale mellom NOKIAN DEKK og kunden. For å utvikle tjenesten, er det rettslige grunnlaget NOKIAN DEKK sin berettigede interesse av å utvikle virksomheten knyttet til denne tjenesten. Disse to formålene for behandling av personopplysninger omfatter f.eks. følgende handlinger:

NOKIAN DEKK mener at det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger også er av berettiget interesse når SnapSkan-måleenheten og det tilkoblede kameraet midlertidig innhenter personopplysninger på personer som ikke registrerer seg som kunder. Disse opplysningene inneholder ikke sensitiv informasjon og slettes hovedsakelig fra tjenesten innen syv (7) dager etter måling. NOKIAN DEKK har tatt hensyn til disse situasjonene og har utført en såkalt balansert test for behandling av personopplysninger i SnapSkap-tjenesten i samsvar med personvernlovgivningen. For mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt med oss på snapskan@nokiantyres.com.

SnapSkan-tjenesten inkluderer enkel profilering av brukerne da det nøyaktige innholdet av dekkrapporten delvis avhenger av måleresultatene av dekkmønsteret. SnapSkan-rapporten vil alltid inkludere måleopplysninger, men avhengig av måleresultatene, kan rapporten inneholde ulike anbefalinger for oppfølgingstiltak når det gjelder dekkene.

Vi behandler personopplysninger i SnapSkan-tjenesten også for NOKIAN DEKK sine markedsføringsformål, f.eks. for å informere brukerne våre om NOKIAN DEKK sine produkter og tjenester. Det rettslige behandlingsgrunnlaget her er alltid brukerens samtykke. Du kan alltid trekke tilbake til ditt samtykke ved å klikke på linken i reklamemeldingen vi har sendt deg eller ved å kontakte oss i e-post til snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN DEKK bruker informasjonskapsler og andre vanlige databehandlingstiltak og verktøy på SnapSkan-nettsiden og i nyhetsbrev. Disse informasjonskapslene og verktøyene gjør det mulig for oss å følge effektiviteten av online-reklame og annen reklame og noen av disse er avgjørende for funksjon av nettsiden og/eller fleksibel bruk av tjenesten. Ytterligere informasjon om hvordan NOKIAN DEKK-konsernet bruker informasjonskapsler, er tilgjengelig her.

2. Innhenting av personopplysninger og informasjonskilder

Vi innhenter personopplysninger fra følgende kilder i forbindelse med SnapSkan-tjenesten:

Vi innhenter og oppbevarer følgende basisinformasjon i SnapSkan-tjenesten:

Vi innhenter opplysninger på en av følgende to måter: (1) kunden kjører over måleenheten koblet til SnapSkan-tjenesten (kjøre over en rampe på parkeringsplassen) eller (2) dekkene blir målt av en medarbeider hos en av våre samarbeidspartnere ved bruk av et håndholdt måleapparat.

Dekkenes overflate/mønsterdybde måles av SnapSkan-enheten når rampen er knyttet til riktig bil ved å bruke bildedata fra kameraet i nærheten av rampen. I prinsippet tar kameraet bilde av alle bilder som kjører over rampen. Vi har forsøkt så godt det lar seg gjøre å stille inn kameraet slik at det ikke tas bilder av sjåføren. Bildet blir behandlet automatisk slik at det kun er registreringsnummeret som vises i tekstformat og originalbildet slettes fra tjenesten. Registreringsnummeret slettes også innen syv (7) dager etter målingen dersom sjåføren ikke har registrert seg som bruker av tjenesten.

Du kan registrere deg i SnapSkan-tjenesten ved å (a) sende en SMS til nummer 26601 eller (b) registrere deg i tjenesten online på: https://www.snapskan.no. Etter at du har registrert deg og for å kunne levere tjenesten, vil vi kombinere basisinformasjonen beskrevet ovenfor med annen informasjon du oppgir i SnapSkan-tjenesten og som vi mottar fra andre kilder.

Informasjonen vi innhenter i SnapSkan-tjenesten kan kategoriseres som brukerinformasjon og teknisk informasjon.

Brukerinformasjon er opplysninger vi innhenter fra registrerte brukere eller som opprettes når brukeren benytter vise funksjoner i SnapSkan-tjenesten. Brukerinformasjon består f.eks. av brukerens navn, adresse, e-postadresse, innloggingsinformasjon til tjenesten, andre brukerspesifikk informasjon oppbevart i tjenesten, måledata fra dekkene når denne informasjonen er knyttet til annen informasjon i tjenesten, informasjon om brukerens sosiale media-profil hvis relevant for tjenesten, informasjon om produkter eller tjenester som er kjøpt gjennom tjenesten og tilbakemeldinger om tjenesten. Vi innhenter ikke aktivt stedsinformasjon, men dette leses indirekte av informasjon basert på hvor måling ble foretatt.

Teknisk informasjon er stort sett informasjon som ikke brukes for å identifiser enkeltbrukere eller personer, men som er nødvendig for å levere og utvikle SnapSkan-tjenesten for formålet angitt ovenfor. Teknisk informasjon omfatter f.eks. måleresultater fra dekkmåling, informasjon om brukerens nettsøk, nettleserinformasjon, IP-adresser, informasjon om andre tjenesteleverandører online og besøkstid. Det er normalt ikke mulig å koble teknisk informasjon til en enkeltbruker eller person, men der hvor det er mulig, behandler vi dette som personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

3. Utlevering av personopplysninger og overføring til utlandet

NOKIAN DEKK kan overføre eller utlevere personopplysninger om SnapSkan-brukere til andre selskaper i konsernet og/eller til tredjeparter vi samarbeider med. Vi overfører eller utleverer kun personopplysninger til tredjeparter når dette er absolutt nødvendig for å levere og utvikle tjenesten som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi bruker samarbeidspartnere stort sett ved teknisk utvikling og vedlikehold av SnapSkan-tjenesten, der samarbeidspartneren kan ha begrenset tilgang til personopplysninger i tjenesten avhengig av tjenesten de leverer.

Vi kan bruke tredjepartsleverandører til behandling av personopplysninger på våre vegne også i støttefunksjoner som er indirekte knyttet til SnapSkan-tjenesten, som f.eks. betalingstjenester, inkassotjenester, dataanalysetjenester, reklame og markedsføringstjenester.

Overføring eller utlevering av personopplysninger kan også være nødvendig mellom NOKIAN DEKK-konsernselskaper eller til tredjeparter i forbindelse med ulike fusjoner og oppkjøp, konkurs eller avvikling eller om vi selger alle eller deler av våre eiendeler.

Hvis gjeldende lov krever det, kan vi være nødt til å overføre eller utlevere personopplysninger i SnapSkan-tjenesten til offentlige myndigheter.

I enkelte tilfeller kan vi også overføre personopplysninger utenfor EØS-området (medlemsland i EU og EØS). For øyeblikket oppbevares kopier av tjenesten i databaser i USA.

NOKIAN DEKK forsøker å sette inn alle nødvendig tiltak for å sikre at personopplysninger som blir overført eller utlevert innen konsernet og/eller til tredjeparts samarbeidspartnere, har tilfredsstillende grad av personvern og informasjonssikkerhet. Personopplysninger behandles i tråd med gjeldende lovgivning når de overføres eller utleveres, og når personopplysninger overføres utenfor EØS.

4. Oppbevaring av data

NOKIAN DEKK oppbevarer registrerte brukere hos SnapSkan sine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Maks tid for oppbevaring bestemmes ved å ta i betraktning formålene dataene brukes for og eventuelle gjeldende lovbestemmelser, som kan kreve at NOKIAN DEKK beholder dataene i en viss minimumsperiode. Dette punkt 4 beskriver hovedtider for oppbevaring som gjelder for tjenesten.

Vi sletter personopplysninger for brukere som ikke har registrert seg i tjenesten innen syv (7) dager etter målingen. Vi kan lagre en teknisk sikkerhetskopi av denne informasjon i ytterligere syv (7) dager.

Vi sletter personopplysninger for registrerte SnapSkan brukere så snart det er mulig etter at kundeforholdet er avsluttet og senest fem (5) år etter at brukeren sist logget inn på tjenesten (passivitet), dersom ikke gjeldende lover pålegger NOKIAN DEKK å beholde noe av informasjonen lengere.

5. Dine rettigheter knyttet til personvern

Du har følgende rettigheter i henhold til personvernlovgivning når du bruker SnapSkan-tjenesten (som de er beskrevet i, og i noen tilfeller begrenset av, gjeldende lover):

Dersom du har registrert deg i SnapSkan-tjenesten kan du enkelt få personopplysningene dine slettet ved å gå til SnapSkans nettside. Med hensyn til dine andre personvernrettigheter, vennligst kontakt oss på snapskan@nokianyres.com.

Vi anbefaler at du også leser gjennom NOKIAN DEKK sine generelle personvernerklæring her.

Back